Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen van onze vakantievilla Villa Bonaire Breeze.

Reserveren

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene voorwaarden.

Betaling van de huursom

Voor iedere reservering moet 20% van de totale huursom worden aanbetaald.
Deze aanbetaling moet binnen 14 dagen na de bevestiging van de reservering door verhuurder ontvangen zijn.

Het restant dient uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantievilla door verhuurder te zijn ontvangen. Is dit niet het geval, dan zal dit gezien worden als een annulering van de vakantievilla door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de vakantievilla opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de totale huursom per ommegaande plaats te vinden.

De borgsom van  € 300,- wordt door de huurder ter plekke betaald aan de beheerder en bij de eindcontrole terugbetaald (of verrekend) door de beheerder.

Verrekening vindt plaats als schade of extreme vervuiling is ontstaan in de verhuurperiode. Indien de schade groter is dan de borgsom, zal het meerdere bij de huurder in rekening worden gebracht.

Ook bij meerverbruik van elektra, zal dit in rekening worden gebracht.

Annuleren

Elke annulering moet schriftelijk of per e-mail aan de verhuurder worden gemeld.

Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

  • Annulering meer dan 90 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 10% van de huur.
  • Annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 20% van de huur.
  • Annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 30% van de huur.
  • Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantievilla of deze vóór het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaatsvinden.

Klachten

Indien er klachten zijn na het in gebruik nemen van de vakantievilla, dan dienen deze binnen 48 uur telefonisch of per e-mail te worden gemeld. Dit geldt eveneens als zich tijdens het verblijf in de vakantievilla iets ernstigs voordoet.

Maximum aantal bewoners

In de vakantievilla mogen niet meer dan 8 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door verhuurder.

Het is niet toegestaan om de vakantievilla te bewonen met meer personen dan bij de reservering is opgegeven.

Schoonmaak

Indien bij aankomst de vakantievilla niet schoon en netjes wordt aangetroffen, dan moet dit onmiddellijk aan verhuurder gemeld worden, zodat het een en ander hersteld kan worden. 

Bij het vertrek dient de huurder de villa netjes achter te laten.

Overige

Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.

Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, overheid, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit.

Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage of persoonlijke eigendommen, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantievilla ten gevolge van vertraging.

Comments are closed.

site door Kiezels